Gezag, wat is dat?

/Gezag, wat is dat?

Gezag, wat is dat?

Gezag

Wat zegt het burgerlijk wetboek 1 over gezag (ouderlijk gezag)

Artikel 247 burgerlijk wetboek 1

1. Ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.

2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind. Alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

3. Ouderlijk gezag. Bevat de verplichting van ouders om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen.

4. Een kind waarvan de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt na ontbinding van het huwelijk, na scheiding van tafel en bed, na de ontbinding van het geregistreerd partnerschap of na het beëindigen van de samenleving indien een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

5. Ouders kunnen ter uitvoering van het vierde lid in een overeenkomst of ouderschapsplan rekening houden met praktische belemmeringen die ontstaan in verband met de ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed, de ontbinding van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood, of het beëindigen van de samenleving indien een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, echter uitsluitend voor zover en zolang de desbetreffende belemmeringen bestaan.

By |2018-11-02T10:39:33+00:00maart 2nd, 2018|Juridisch|0 Comments

Leave A Comment

error

Vind je deze blog leuk? Delen wordt gewaardeerd :)