Mediation

/Mediation
Mediation2020-05-28T08:26:38+00:00

Co-ouderschap bemiddeling is een vorm van mediation die zich richt op conflicten tussen co-ouders. Deze vorm van conflictbemiddeling wordt vaak verward met familie therapie, maar is niet hetzelfde. Bij co-ouderschap mediation/bemiddeling is het doel: het oplossen van een specifiek en afgebakend conflict. Denk bijvoorbeeld aan een ruzie over het co-ouderschap plan, of een situatie waarin oud zeer de communicatie tussen de co-ouders verstoort.

Wanneer kies je co-ouderschap bemiddeling?

Mediation is onder vele omstandigheden een geschikte vorm van conflictbemiddeling. Co-ouderschap bemiddeling richt zich specifiek op conflicten die plaatsvinden in de gescheiden gezins- of familiesituatie. Ruzies tussen co-ouders, of tussen co-ouders en de nieuwe partner van de andere co-ouder komen bijvoorbeeld in aanmerking voor co-ouderschap bemiddeling.

De onderwerpen van conflict kunnen divers zijn:
Oude pijn
Verdeling van zorg
Verdeling van geld en nalatenschappen
Conflicten over medische keuzes
Communicatie conflicten
Co-ouderschap plan
De omgangsregeling

Co-ouderschap bemiddeling is geen therapie

Co-ouderschap bemiddeling  wordt vaak verward met therapie, maar dat is het niet. Therapie gaat veel verder en richt zich sterk op het algemeen emotioneel welzijn van de partijen. Co-ouderschap bemiddeling daarentegen is gericht op een snelle, efficiënte oplossing van een specifiek en afgebakend conflict.

Bij Co-ouderschap bemiddeling worden de belangen en standpunten van de co-ouders helder en efficiënt op een rijtje gezet. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

De bemiddeling kan wel een therapeutische werking hebben. Daarnaast wordt het net als therapie gebruikt om relaties binnen de partijen te verbeteren.

Het best is dat te herkennen in een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, en waar men ook na de scheiding een groot gezamenlijk belang heeft in het welzijn van de kinderen met wie beide partners bloedbanden hebben. Dat vraagt om een proces waarin de partnerrelatie wordt afgesloten, maar waar die andere relatie – van collega-ouders – tot de dood blijft bestaan in de gezamenlijke liefde voor de kinderen.
Dit wordt dan vast gelegd in een co-ouderschapsplan of omgangsregeling.

Hoe zit Co-ouderschap bemiddeling er uit

Bemiddeling bestaat uit gesprekken tussen u, degene(n) met wie u van mening verschilt en de Co-ouderschap coach. U zit in beginsel samen aan tafel. De coach is de gespreksleider.

De Co-ouderschap bemiddeling start met het ondertekenen van een bemiddelingsovereenkomst. Daarin staan de spelregels voor de bemiddeling en de kwestie waarover het gaat.

De Co-ouderschap coach zorgt ervoor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en bevordert dat ieder zich verdiept in de belangen van de andere betrokkenen, met inbegrip van die van uw kind/kinderen. Hij helpt zoeken naar oplossingen die voor ieder goed werken. Als u samen oplossingen heeft gevonden, dan zet de Co-ouderschap coach die op papier. Het is dus niet de Co-ouderschap coach die beslist; de partijen bij het (dreigende) conflict hakken de knoop door.

Lukt het onverhoopt niet om er (geheel) via Co-ouderschap bemiddeling uit te komen, dan kan de zaak altijd nog (gedeeltelijk) worden voorgelegd aan de rechter. Gelukkig slaagt tweederde van alle bemiddelingen.

Meer weten over een co-ouderschapsplan klik hier.

Toch gerechtelijke stappen? Klik hier, als u meer wilt weten over hoe u een dossier kan opbouwen.

Co-ouderschap bemiddeling is in het algemeen sneller en goedkoper dan andere oplossingsmethoden zoals een juridische procedure of arbitrage.

Op korte termijn afspraken hebben gemaakt. START met co-ouderschap bemiddeling en zorgt voor duidelijkheid in jullie co-ouderschap.

Begin Met Mediation